Prisjustering på duomedlmskap!

Fra 1.februar 2017.

Saken fortsetter under.

Duomedlemskap gir deg mulighet til å trene på Trimhuset Horten, Trimhuset Express og Trimhuset Holmestrand.  Altså 3 senter.  Ta kontakt med resepsjon dersom du IKKE ønsker å fortsette med Duomedlemskap, men heller ønsker et ordinært medlemskap til kr.505,-.  Ordinært medlemskap gir deg mulighet til å trene på Trimhuset Horten i Handelsparken.