Informasjon ved overgang til ny betalingsløsning for solarium!

Informasjon ved overgang til ny betalingsløsning for solarium!

Vi har nå installert morgendagens løsning for betaling av soltimer. I stadig større grad benyttes mobile løsninger for å lette vår hverdag, og bestilling og betaling av varer og tjenester via ens mobil telefon er sterkt økende.

Nye betalingsløsninger for betaling av soltimer, er i første rekke foranlediget av myndighetenes endrede regler til drift av solstudio som trer i kraft fra 1.januar 2017. Da er det krav både til alders kontroll, men også til at hver kunde mottar en informasjons brosjyre med relevant informasjon om soling.

Myndighetene har godkjent at ovennevnte er tilfredsstillende oppfylt hvis man registrerer en bruker konto og benytter sin mobile telefon via en app.

Hvordan komme i gang?

1) Last ned SOL Solkonto app fra enten Google Play (for de som har Android telefon) eller APP store (for de som har iPhone telefon). Dette er gratis.

2) Opprett din Solkonto. Her lager man en profil med ens personlige opplysninger, og man lager ett passord.

3) Fyll på din solkonto. Man kan fylle på sin konto med beløp fra kr. 60,- og oppover. Alle innskudd er sperret og sikret iht.norsk finanslovgivning og kan kun disponeres av brukeren av appen.

4) Å opprette solkonto samt å fylle på sin solkonto, kan gjøres direkte i appen på mobil telefonen, eller ved å gå til denne nett adressen; https://soluser.repayal.com/

Bruk av SOL App.

Når du har lastet ned SOL app, og fylt på ett beløp på din konto, er du klar til å starte solingen. Gå til «Dine SOL» og søk frem den aktuelle solplassen du ønsker å sole deg på. Benytter du ett studio med flere soler, må du legge disse til i «Dine SOL» (for eksempel sol 1, 2 og 3 hvis der er 3 soler på stedet)

Hvis du en dag soler i sol nr. 1, mens du neste dag ønsker å sole i sol nr. 2, ordner du dette enkelt ved å trykke på «Aktiver solsenter» under «Dine SOL» for det aktuelle solarium, og eventuell saldo du har på din konto flyttes da automatisk over til solsengen du nå har aktivert. Det er plakater utenfor hvert solrom hva akkurat denne solseng (kalles solsenter i appen) har for benevnelse.

OBS! Har du mottatt «gratis-penger», som for eksempel signeringsbonus, lade bonus, eller fødselsdags bonus, kan disse IKKE flyttes mellom ulike solsenter/solsenger. De kan kun benyttes der (den solsengen) de er tildelt på.

Der er ingen «holdbarhet» på penger man setter inn på sin solkonto, mens «bonus-penger» man får, vil i de fleste tilfeller ha en «holdbarhetsdato». Man vil bli varslet om forfall på slike bonus penger i god tid før de går til opphør.